< terug naar startpagina

OFF-CRIMMP_CINEMA_06

zelfde programma op vrijdagavond 7 en zaterdagavond 8 oktober - aanvang 20.30 uur

programma:

SCIENCE AROUND US | arif abdillah | 2021

SCIENCE AROUND US | arif abdillah | 2021 | 20'

nadat hij erachter is gekomen, dat zijn vader in indonesië in een ziekenhuis is opgenomen en verdere medische behandeling weigert, moet budi, een indonesische, nog niet uit-de-kast gekomen verloren zoon, die in nederland woont, zijn koppige vader ervan overtuigen dat hij zich onder medische behandeling moet stellen, terwijl hij probeert zijn airbnb na een seksfeestje op te ruimen

 

BOGWATERS | michiel van bakel | 2022

BOGWATERS | michiel van bakel | 2022 | 4'25"

twee kanalen in een beschermd natuurgebied* lopen kilometerslang parallel aan elkaar op een steenworp afstand. _de camera beweegt over het wateroppervlak en versnelt om van het ene in het andere kanaal te vliegen. _de beelden verschieten van zwartwit naar infrarood en we bezien het natuurgebied vanuit een ander kleurenspectrum en met een andere snelheid. _een verbeelding van een totaal andere perceptie, zoals door de ogen van een libel, die andere golflengten waarneemt en vele malen sneller, >200 beelden per seconde, kan ‘zien’ dan een mens. _de tocht eindigt waar de twee kanalen samenvloeien; bij het water aan de voet van een stille getuige, een overgroeide bunker

* het is wonderlijk te constateren dat de voormalig exploitatie waterwegen van de peel nu zelf zijn uitgegroeid tot natuurreservaat te midden van de extreem intensieve veehouderij die een bedreiging vormt voor de biodiversiteit.

 

AFWEZIGHEID VAN ALLE SCHULD | robert glas | 2020

AFWEZIGHEID VAN ALLE SCHULD | robert glas | 2020 | 4K video, two channel | 32’| taal: nederlands

spel: emma pelckmans & raoul copier | d.o.p.: tom enzler | geluid op de set: marzouk magouz | audio nabewerking: victor bontje | advies pleitnota: mr. dr. johannes bijlsma, prof. dr. gerben meynen (universiteit utrecht)

vanuit een almaar toenemende politieke druk op veiligheid en preventie hebben risicotaxatie-instrumenten zoals OxRec in de afgelopen twee decennia een vaste plaats verworven in de nederlandse reclasseringspraktijk. _instrumenten zoals OxRec berekenen het risico op het begaan van strafbare feiten door feitelijke gegevens over de persoon in kwestie – woonadres, strafblad, drinkgedrag, relationele status, etc. – te combineren met wetenschappelijk vastgestelde correlaties tussen deze factoren en crimineel gedrag. _vanuit het idee dat voorspelbaar gedrag nooit het product van vrije wil kan zijn onderzoekt het project ‘afwezigheid van alle schuld’ de juridische implicaties van de ambitie om crimineel gedrag accuraat te kunnen voorspellen. _het hoofdonderdeel van het project is een korte fictiefilm. _een advocaat probeert een man die terechtstaat voor de mishandeling van een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) vrij te pleiten, en voert hierbij een eerdere voorspelling van zijn gewelddadige gedrag op als bewijs voor zijn gebrekkige wilsvrijheid

 

LIVE PERFORMANCE MET CELLO EN FILM | samieh shahcheraghi

kort statement:
ik beleef alles met mijn lichaam, mijn waarneming, gevoel en met mijn onderbewuste. _voor mij vormen onderdelen van het tekenen, zoals lijnen, punten, donker en licht, potlood en papier het potentieel om mijn beleving van de dingen te onderzoeken of van de dingen zoals ze zich aan mij voordoen. _ik probeer erachter te komen hoe de autonomie van het tekenen is verbonden met mijn belevenis van de dingen. _ik gebruik pen en papier als muziekinstrumenten, als een manier om performance en film te onderzoeken, om aldus het tekenen uiteenlopende richtingen in te sturen om mijn beleving via deze verschillende soorten, op tekenen gebaseerde media, te onderzoeken.

mijn pen als concerto :
in deze performance presenteer ik een film die me aanstuurt tekeningen te maken op basis van de visuele elementen in die film. _daarna speel ik op mijn cello muziek, die is gebaseerd op de tekengeluiden die ik tijdens de film maakte

 

 

• DOORLOPEND IN DE HAL

M.L. JANUARY 2021 | nanouk leopold | 2021

M.L. JANUARY 2021 | LeopoldEmmen | 2021 | 25’

meer-kanaals video installatie, hd video, geluid

 

< terug